ปริมาณวิตามินและสารอาหารที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน

Posted on กันยายน 28, 2011

0ปริมาณวิตามินและสารอาหารที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน

ลำดับที่

(No.)

สารอาหาร

(Nutrient)

ปริมาณที่แนะนำต่อวัน

(Thai RDI)

หน่วย

(Unit)

1.

ไขมันทั้งหมด (Total Fat)

65*

กรัม (g)

2.

ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)

20*

กรัม (g)

3.

โคเลสเตอรอล (Cholesterol)               300

มิลลิกรัม (mg)

4.

โปรตีน (Protein)

50*

กรัม (g)

5.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด(Total Carbohydrate)

300*

กรัม (g)

6.

ใยอาหาร (Dietary Fiber)

25

กรัม (g)

7.

วิตามินเอ (Vitamin A)

800

ไมโครกรัม อาร์ อี

(m g RE)

8.

วิตามินบี 1 (Thiamin)

1.5

มิลลิกรัม (mg)

9.

วิตามินบี 2 (Riboflavin)

1.7

มิลลิกรัม (mg)

10.

ไนอะซิน (Niacin)

20

มิลลิกรัม เอ็น อี

(mg NE)

11.

วิตามินบี 6 (Vitamin B6)

2

มิลลิกรัม (mg)

12.

โฟเลต (Folate)

200

ไมโครกรัม (m g)

13.

ไบโอติน (Biotin)

150

ไมโครกรัม (m g)

14.

กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)

6

มิลลิกรัม (mg)

15.

วิตามินบี 12 (Vitamin B12)

2

ไมโครกรัม (m g)

16.

วิตามินซี (Vitamin C)

60

มิลลิกรัม (mg)

17.

วิตามินดี (Vitamin D)

5

ไมโครกรัม (m g)

18.

วิตามินอี (Vitamin E)

10

มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี

(mga -TE)

19.

วิตามินเค (Vitamin K)

80

ไมโครกรัม (m g)

20.

แคลเซียม (Calcium)

800

มิลลิกรัม (mg)

21.

ฟอสฟอรัส (Phosphorus)

800

มิลลิกรัม (mg)

22.

เหล็ก (Iron)

15

มิลลิกรัม (mg)

23.

ไอโอดีน (Iodine)

150

ไมโครกรัม (m g)

24.

แมกนีเซียม (Magnesium)

350

มิลลิกรัม (mg)

25.

สังกะสี (Zinc)

15

มิลลิกรัม (mg)

26.

ทองแดง (Copper)

2

มิลลิกรัม (mg)

เอกสารอ้างอิง 1. กรมอนามัย. 2532. ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันและแนวทางการ บริโภคสำหรับคนไทย

* ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคิดจากการ

เปรียบเทียบพลังงานที่ควรได้จากสารอาหารดังกล่าวเป็นร้อยละ 30, 10, 10 และ 60 ตามลำดับของ

พลังงานทั้งหมดหากพลังงานทั้งหมดที่ควรได้รับต่อวันเป็น 2,000 กิโลแคลอรี

(ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี, คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี)

หมายเหตุ 1. สำหรับน้ำตาลไม่ควรบริโภคเกินร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน

1.      คำอธิบายหน่วยของวิตามินเอ ไนอะซิน วิตามินอี และวิตามินดี

2.1 วิตามินเอ RE = Retinol equivalent

1 RE = 1 m g retinol = 6 m g b -carotene = 3.33 IU

2.2 ไนอะซิน NE = Niacin equivalent

1 NE = 1 mg niacin = 60 mg tryptophan

2.3 วิตามินอี a -TE = a -Tocopherol equivalent

1 a -TE = 1 mg D-a -tocopherol = 1.5 IU

2.4 วิตามินดีมีหน่วยเป็น ไมโครกรัม โดยคำนวณเป็น cholecalciferol

1 m g = 40 IU

Advertisements
ติดป้ายกำกับ: ,
Posted in: Uncategorized