แอลคาร์นิทีน L-Carnitine กับระบบหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiovascular Health)

Posted on กุมภาพันธ์ 12, 2011

0Hi-Balanz Vivid X-TRA Plus L-Carnitine

แอลคาร์นิทีน, l-carnitine

แอลคาร์นิทีน L-Carnitine กับระบบหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiovascular Health))

มีรายงานการวิจัยมากมายที่ยืนยันประโยชน์ของแอล-คาร์นิทีน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจพบว่าอัตราการเจ็บหน้าอก (Angina) ลดต่ำลงอย่างชัดเจน (2 กรัม/วัน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 28วัน) และอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานแอล-คาร์นิทีน (4 กรัม/วัน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี) นอกจากนี้ยังพบอีกว่าระดับคลอเรสเตอรอล (Total Cholesterol, LDL) และไตรกลีเซอรไรด์ (Triglycerides) ก็ลดลงอย่างนัยสำคัญ (1 กรัม/วัน วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 90 วัน)

ที่มา แอลคาร์นิทีน L-Carnitine กับระบบหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiovascular Health)

Advertisements
Posted in: Uncategorized