อาหารเสริม

การเลือกรับประทานอาหารเสริม วิตามิน และเกลือแร่

ปัจจุบันอาหารเสริมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรงในต่างประเทศ
อาหารเสริม กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากคุณค่าที่ได้รับจากอาหารนั้นลดน้อยลงด้วยระบบการแปรรูปอาหาร ยิ่งขั้นตอนซับซ้อนมากเท่าไร คุณค่าของอาหารก็จะยิ่งหดหายไปมากเท่านั้น

อาจมีข้อโต้แย้งว่าคนเราไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริม จำพวกวิตามิน หรือเกลือแร่ หากรับประทานอาหารถูกต้องครบห้าหมู่จะทำให้เราได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อสุขภาพครบถ้วน นอกจากนี้ ถ้ารับประทานวิตามินหรือเกลือแร่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ

การรักษาความสมดุลทางชีวเคมี ที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี จำเป็นต้องอาศัยแนวปฏิบัติที่ครบวงจร ได้แก่ อาหาร ระดับของสารอาหารที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การกำจัดสารพิษในร่างกาย การนอนหลับ การพักผ่อน เทคนิคการกำจัดความเครียด และการฝึกผ่อนคลาย การปฏิบัติตามแนวเหล่านี้ทั้งหมด อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้สุขภาพดี

เราน่าจะได้รับวิตามินและเกลือแร่อย่างเพียงพอจากอาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำ แต่ปัจจุบันเรากำลังรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป และรับประทานอาหารที่มีเส้นใยน้อย อาหารเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

การขาดสารอาหาร เช่น การขาดวิตามินเอ และธาตุสังกะสี จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง สารอาหารที่เราเรียกว่า เป็นสารแอนติออกซิแดนต์ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินซี และเบตาแคโรทีน เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อาหารที่ดีควรจะเป็นผลไม้และผักสด ข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสี ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ปัจจุบันเราไม่ได้ รับประทานอาหาร แบบเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราเคยรับประทาน

ด้วยเหตุนี้ อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ความต้องการสารอาหารของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาหารจำพวกพืชผลจะถูกเก็บก่อนที่จะสุกเองตามธรรมชาติทำให้สารอาหารต่างๆ ลดลง อาหารหลายชนิด มีการเจือปนสารอื่นๆ มากมาย เช่น สารกันบูด สารเคมีตกค้าง การทำความสะอาดและกระบวนการผลิต เรากำลังเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิด เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคขาดสารไอโอดีน โรคปัญญาอ่อนในเด็ก โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้อาหารเสริมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น

โปรดระลึกไว้เสมอว่า อาหารเสริมไม่ใช่อาหารทั้งหมดที่ร่างกายต้องการ แต่เป็นอาหารที่เรารับประทานเพิ่มเติมจากอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่แล้ว ไม่ใช่รับประทานเพื่อชดเชยการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า หากรับประทานอาหารเสริมอย่างถูกต้องจะช่วยให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการตายด้วยโรคมะเร็ง โรคไขมันอุดตันในสมอง โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง แต่สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในขณะนี้คือ การรับประทานอาหารจำพวกผักและผลไม้มากๆ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ กำจัดความเครียด และกำจัดสารพิษในร่างกาย รักษาสภาพแวดล้อมให้ดี การปฏิบัติตามแนวเหล่านี้ทั้งหมด อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง

ที่มา www.gpo.or.th

ดร.สุจินต์ โตวิวิชญ์

กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา http://www.hibalanz.com/articleshow.php?id_art=60&CID=

Advertisements
Be the first to start a conversation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: