ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน

วิธีการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน

ปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวในการสร้างสุขภาพกันมาก เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนการสร้างสุขภาพ นำซ่อมและได้มุ่งมั่นให้คนไทย รู้จักเอาใจใส่ ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและครอบครัว สร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาว เพื่อลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคทั้งหลายในอนาคต ความอ้วนเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคไขมันผิดปกติในเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวาย โรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเกาต์ โรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น จึงเป็นการถูกต้องแล้วที่ทุกคนควรดูแลร่างกายไม่ให้อ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคเรื้อรังดังกล่าว

ประเภทของโรคอ้วน

โรคอ้วนที่มีผลร้ายต่อสุขภาพมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. โรคอ้วนทั้งตัว (Overall Obesity) เกิดจากทั้งร่างกายมีไขมันมากกว่าปกติ โดยไขมันที่เพิ่มขึ้นมิได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ

2. โรคอ้วนลงพุง (Visceral Obesity/abdominal Obesity) เกิดจากมีไขมันของอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่าปกติ โดยอาจมีไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Fat) บริเวณหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วย

สาเหตุของโรคอ้วน

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนมีหลายสาเหตุ ได้แก่

1. การได้รับพลังงานจากการรับประทานเข้าไปมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป เกิดการสะสมไว้ใน เซลไขมัน ทำให้เกิดถาวะอ้วน

2. จากโรคทางระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก เช่น ต่อมที่ผลิตฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ ต่อมที่ผลิตฮอร์โมนกระตุ้นความรู้สึกหิวหรืออิ่ม หรือต่อมที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด เป็นต้น

3. เกิดจากการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญไขมันส่วนที่เกิน ไม่เกิดไขมันสะสมในส่วนต่างๆของร่างกาย

4. เกิดจากพันธุกรรม

วิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วน

การลดน้ำหนักหรือลดความอ้วน มี 5 วิธี ด้วยกัน คือ

1. การควบคุมอาหาร

2. การออกกำลังกาย

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4. การใช้ยาลดน้ำหนักหรือลดความอ้วน

5. การผ่าตัด

ซึ่งการลดความอ้วนแต่ละวิธีก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยพฤติกรรมเป็นวิธีลดความอ้วนที่ต้องใช้ระยะเวลาและต้องมี ความตั้งใจจริง การผ่าตัดเพื่อการลดความอ้วนเป็นวิธีที่ได้ผลรวดเร็วแต่ต้องเจ็บตัว ค่าใช้จ่ายสูง และเกิดโรคแทรกซ้อนได้ การใช้ยาลดน้ำหนักหรือลดความอ้วน เห็นผลได้ในระยะสั้น แต่หากต้องการคุมน้ำหนักระยะยาว จะไม่ได้ผล และถ้าหยุดใช้ยาเมื่อ่ใดก็จะทำให้น้ำหนักกลับคืนมาดังเดิมหรือมากกว่าเดิมได้

ที่มา http://www.hibalanz.com/articleshow.php?id_art=1&CID=3

Advertisements
Be the first to start a conversation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: